<form id="phjjr"><nobr id="phjjr"></nobr></form>
      
     022-88919721
     联系电话:
     022-28537107
     按特性分类
      ?服务热线:022-88919721  28537107
     当前位置:?

     可编程线性霍尔4688 线性霍尔4688

     简要描述:
        霍尔名称:YS4688
        霍尔极性:线性霍尔
        霍尔品牌:YS(越尔兴)
        主要优点:磁场检测,编程霍尔
        咨询热线:022-88919721  022-28537107
        发邮件给我们:sun@yearshine.com

     0.00
     0.00
       
     产品特点

     简要描述:
        霍尔名称:YS4688
        霍尔极性:线性霍尔
        霍尔品牌:YS(越尔兴)
        主要优点:磁场检测,编程霍尔
        咨询热线:022-88919721  022-28537107
        发邮件给我们:sun@yearshine.com


        可编程线性霍尔YS4688
     • 产品概述
           YS4688是一种基于CMOS技术的可编程线性霍尔传感器。
           YS4688可通过调节电源电压进行编程,不需要额外的编程引脚。简单的可编程性允许通过直接调整输入信号的输出电压进行两点校准。此外,通过对霍尔传感器灵敏度的一阶温度系数和二阶温度系数的编程,霍尔集成电路的温度补偿可以适用于所有常用的磁性材料。这使得操作在全温度范围内具有高精度。
     • 产品框图
                                 按封装分类
     按品牌分类?
     虎扑下载 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>