<form id="phjjr"><nobr id="phjjr"></nobr></form>
      
     022-88919721
     联系电话:
     022-28537107
     ?服务热线:022-88919721  28537107 
     当前位置:
     单极霍尔选型
     双极霍尔选型
     线性霍尔选型
     全极霍尔选型

     霍尔型号

     工作电

     (V)

     电源电流(mA)

     工作温度

     (℃)

     静态输出电

     (V)

     灵敏

     (mV/GS)

     封装形式

     资料下载

     YS39E

     4.5~5.5

     6.5

     -40~125

     Typ 50% VDD

     Typ.1.4

     SOT-23

     技术规格书

     YS4003

     3.5~10.5

     4.5

     -40~150

     Typ 50% VDD

     Typ.5.0

     TO-92

     技术规格书

     YS495A

     3.5~10.5

     4.5

     -40~150

     Typ 50% VDD

     Typ.3.125

     TO-92/SOT-89

     技术规格书

     YS496B

     3.5~10.5

     4.5

     -40~150

     Typ 50% VDD

     Typ.2.5

     TO-92

     技术规格书

     YS59E/YS549

     2.8-10

     6.6

     -20~120

     Typ 50% VDD

     Typ.3.0

     SOT-89

     技术规格书

     YS3503

     4.5~8.0

     4.2

     -40~125

     Typ 50% VDD

     Typ.1.4

     TO-92

     技术规格书

     YS49E

     4.5~5.5

     6.5?????????????????

     -40~125

     Typ 50% VDD

     Typ.1.4

     TO-92/SOT-23

     技术规格书

     YS49E-AB

     2.8~10

     6.6

     -20~120

     Typ 50% VDD

     Typ.2.0/3.0

     92/23/89

     技术规格书

     YS1493

     2.8~63.3-40~125Typ 50% VDDTyp.4.0/7.0/10/13TO-92/SOT-23技术规格书

     EQ-730L

     3.0~5.5

     9

     -40~100

     Typ 50% VDD

     Typ.13

     TO-92

     技术规格书

     A1324

     4.5~5.5

     6.9

     -40~150

     Typ 50% VDD

     Typ.5.0

     TO-92/SOT-23

     技术规格书

     SS39ET

     2.7~6.5

     6

     -40~100

     Typ 50% VDD

     Typ.1.4

     SOT-23

     技术规格书

     SS49E

     2.7~6.5

     6

     -40~100

     Typ 50% VDD

     Typ.1.4

     TO-92

     技术规格书

     SS59ET

     2.7~6.5

     6

     -40~100

     Typ 50% VDD

     Typ.1.4

     SOT-89

     技术规格书

     SS491B(停产)

     4.5~10.5

     8.7

     -40~85

     Typ 50% VDD

     Typ.50

     TO-92

     技术规格书

     SS495A

     4.5~10.5

     7

     -40~150

     Typ 50% VDD

     Typ.3.125±0.125

     TO-92

     技术规格书

     SS495A1

     4.5~10.5

     7

     -40~150

     Typ 50% VDD

     Typ.3.125±0.094

     TO-92

     技术规格书

     SS496B

     4.5~10.5

     7

     -40~150

     Typ 50% VDD

     Typ.2.50±0.200

     TO-92

     技术规格书

     YS12SF

     -

     -

     -40~120

     锑化铟类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SOT-143

     技术规格书

     HW-101A

     -

     -

     -40~110

     锑化铟类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SOT-143

     技术规格书

     HW-105A

     -

     -

     -40~110

     锑化铟类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SOT-143

     技术规格书

     HW-108A

     -

     -

     -40~110

     锑化铟类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SOT-143

     技术规格书

     HW-300B

     -

     -

     -40~110

     锑化铟类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SIP-143

     技术规格书

     HW-302B

     -

     -

     -40~110

     锑化铟类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SIP-143

     技术规格书

     HW-322B

     -

     -

     -40~110

     锑化铟类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SIP-143

     技术规格书

     HG-106C

     Max 10V

     -

     -40~125

     砷化镓类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SOT-143

     技术规格书

     HG-106A

     Max 8V

     -

     -40~125

     砷化镓类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SOT-143

     技术规格书

     HG-166A

     Max 12V

     -

     -40~125

     砷化镓类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SOT-143

     技术规格书

     HG-302C

     Max 10V

     -

     -40~125

     砷化镓类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SIP-143

     技术规格书

     HG-302A

     Max 8V

     -

     -40~125

     砷化镓类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SIP-143

     技术规格书

     HG-362A

     Max 12V

     -

     -40~125

     砷化镓类霍尔详细参数请参考技术规格书

     SIP-143

     技术规格书

     HAL815A(停产)

     4.5~5.5

     -

     -40~170

     可编程霍尔

     TO-92

     技术规格书

     HAL830A

     4.5~5.5


     -40~170

     可编程霍尔

     TO-92

     技术规格书

     HAL815K(停产)

     4.5~5.5

     -

     -40~140

     可编程霍尔

     TO-92

     技术规格书

     YS4688

     4.5~5.5


     -40~150

     可编程霍尔

     TO-92

     技术规格书

     HAL880K(停产)

     4.5~5.5

     -

     -40~140

     可编程霍尔

     TO-92

     技术规格书

     HAL888K

     4.5~5.5

     -

     -40~140

     可编程霍尔

     TO-92

     技术规格书

     虎扑下载 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>